Novinky
e-mailem
Zeptejte se nás
Zákaznická podpora
_

Zákaznická linka - OFFLINE

Napište nám na E-MAIL

Zpět nakupovat

Provozovatel webového serveru www.casnaslevu.cz zpracovává osobní údaje uživatelů, získané vyplněním registračních údajů, či přihlášením uživatele prostřednictvím sociální sítě facebook, popřípadě email u neregistrovaných uživatelů, kteří provedou objednávku. Toto ustanovení se týká uživatelů, kteří provedou registraci, zakoupí voucher či si objednají zasílání novinek prostřednictvím newsletteru.

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů, jako jsou jméno, příjmení, email a telefon, základní údaje poskytnuté sítí facebook (dále jen Osobní údaje). Ochrana osobních údajů uživatele, pro fyzickou osobu, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zákazník souhlasí s předáním osobních údajů (na základě zakoupeného voucheru) pro zadavatele slevy, který je povinen poskytnout zákazníkovi příslušné zboží či služby.

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, pro účely realizace práv a povinností ze zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Zákazník tímto vyjadřuje souhlas se zařazením údajů do marketingové databáze provozovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou pomocí zabezpečeného počítačového programu.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, a v případě jakékoli změny je povinen tyto změny neprodleně nahlásit. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Dále uživatel prohlašuje, že je seznámen s možností odvolání se ze zpracování osobních údajů písemným oznámením.