Novinky
e-mailem
Zeptejte se nás
Zákaznická podpora
_

Zákaznická linka - OFFLINE

Napište nám na E-MAIL

Zpět nakupovat

1) Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti osob, využívajících slevový portál WWW.CASNASLEVU.CZ.

Slevový portál WWW.CASNASLEVU.CZ provozuje a spravuje portál hromadného nakupování na internetové stránce www.casnaslevu.cz, na kterém nabízí služby či zboží jiným osobám, prostřednictvím třetí osoby.

Casnaslevu.cz pouze zprostředkovává dodání zboží či služby. Znění podmínek může portál casnalsevu.cz měnit či doplňovat, uživatelé vždy budou o změnách informováni.

2) Využívání portálu

Portál casnaslevu.cz mohou využívat všichni účastníci bezplatně. Nakupování voucherů je možné po přihlášení uživatele přes založení nového účtu, či přes své přihlášení přes síť facebook. Přihlášením uživatel souhlasí v plném znění s těmito obchodními podmínkami.

Spotřebitel se přihlašuje pomocí své emailové ardesy a hesla, které udržuje v tajnosti. Portál casnaslevu.cz se zavazuje poskytovat obsah webu 24 hodin, 7 dní v týdnu avšak není zodpovědný za náhlý výpadek z jakéhokoli důvodu, včetně rutinní údržby, během které může dojít ke ztrátě dat během přenosu po internetu.

Uživatel nesmí používat postupy, mechanizmy či nástroje k negativnímu ovlivnění služby pro provoz zařízení poskytovatele. Nesmí provádět jakékoli útoky na server, ani napomáhat třetí osobě, směřující k poškození či zahlcování serveru automatizovanými požadavky.

Uživatel mladší 18 let se zavazuje nepoužívat takové služby portálu, u nichž je podmínkou pro užívání věk minimálně 18 let.

3) Objednávka, uzavření smlouvy a uplatnění kuponů

Předmětem objednávky je slevový kupon, zakoupený z aktuální nabídky dne. Před odesláním objednávky si spotřebitel zkontroluje údaje, které může měnit v nastavení svého profilu. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy na dodání zboží či služby od poskytovatele, jejíž uzavření zprostředkovává portál casnaslevu.cz.

Zprostředkovatel casnaslevu.cz se zavazuje po zaplacení objednávky zaslat slevový kupon spotřebiteli.

Slevový kupon bude obsahovat dobu platnosti a další podmínky použití kuponu.

V rámci jedné objednávky může být uplatněn pouze jeden slevový kupon, pokud není stanoveno jinak. Slevový kupon může být použit pouze jednou. Pokud poskytovatel nabízí jiné nabídky či slevy, je pouze na něm, zda slevový kupon uplatní spolu s dalšími slevami.

Casnaslevu.cz ani poskytovatel není zodpovědný za ztrátu či ukradení slevového kuponu.

Celková cena zboží (služby) včetně poštovného je vždy uvedena na portále casnaslevu.cz. Tato cena je uvedena i na objednávce, v administraci a na slevovém kuponu.

Cenu objednávky je možné zaplatit bankovním převodem, nebo využitím online platební metody.

4 ) Ochrana spotřebitele, odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od přijetí kuponu bez jakékoli sankce. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději 14. den po obdržení slevového kuponu a to elektronicky na adresu INFO@CASNASLEVU.CZ. Po této době není možné stornovat nákup slevového kuponu a žádat o vrácení peněz.

Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení slevového kuponu, budou peníze zaslány zpět na bankovní účet uvedený zákazníkem, a to nejpozději do 14 dnů od přijetí storno žádosti.

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem pro účely plnění závazků a pro účely zasílání obchodních sdělení poskytovatelem, marketingové a propagační účely a průzkum trhu. Obchodní sdělení je poskytovatel oprávněn použit zejména elektronickou cestou (SMS, MMS, email) či písemně.

Uživatel je povinen vyplnit své osobní údaje správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu oznámit jakoukoli změnu v osobních údajích. Osobní údaje poskytl dobrovolně.

Osobní údaje jsou zpracovány na dobu neurčitou a mohou být předány třetí osobě.

Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za nesprávnost údajů vyplněných od zadavatele, stejně jako nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů, úplnost, pravdivost materiálů, poskytnuté služby nebo zboží, jejich množství a kvalitu, které jsou uvedeny na serveru casnaslevu.cz.

Poskytovatel zodpovídá pouze za prodej slevového kuponu a zajistí neodmítnutí kuponu zadavatelem, splní-li spotřebitel stanovené podmínky.

Spotřebitel je povinen uplatnit slevový kupon v místě a čase, který je uvedený na slevovém kuponu. Poskytovatel se zaručuje, že slevový kupon, bude moct uplatnit v čase a místě na kuponu uvedeném. Pokud spotřebitel v místě a čase na kuponu uvedeném kupon nevyužije, cena kuponu propadá a nelze žádat vrácení peněz.

5) Uzavření smlouvy - nákup voucherů

Voucher (vouchery) vložené do košíku má spotřebitel možnost zaplatit bankovním převodem na číslo účtu, uvedené při dokončení objednávky a v administraci, či online platební transakcí. Po přijetí peněžní částky na účet provozovatele, bude spotřebiteli zaslán doklad o zaplacení, který bude odeslán na email, uvedený spotřebitelem. V případě přihlášení má spotřebitel předvyplněné údaje, které je povinen před dokončením objednávky zkontrolovat a popřípadě editovat ve svém nastavení.

Odesláním objednávky uživatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

V případě platby bankovním převodem, po odeslání objednávky a přijetí faktury, má spotřebitel pět pracovních dní, na zaplacení objednávky. V opačném případě bude objednávka stornována.

6) Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s portálem www.casnaslevu.cz se řídí právním řádem České republiky bez ohledu na to, odkud byly přístup a užití portálu realizovány.

Tyto podmínky nabývají účinností dnem jejich zveřejnění na portále, tedy dnem 1.12.2015.

Veškeré smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Vztahy, které neupravují tyto všeobecné obchodní podmínky, se řídí především občanským zákoníkem (zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění).